הנהלת חשבונות

הכנת משכורות

מס הכנסה

יעוץ מס

דוח רווח והפסד

דוח שנתי


טבלאות מידע בנושאים:
שיעורי המס מיגיעה אישית לשנת 2022
שווי שימוש ברכב לשנת המס 2022
נתוני מיסים נוספים לשנת 2022


שיעורי המס מיגיעה אישית לשנת 2022

 מדרגות מס אחוז המס
שקלים לחודש
                  1 10  6.450
               2 14  9,240
               3 20  14,840
               4 31 20,620
               5 35 42,910
               6 47  מעל כל שקל נוסף
              7 50
* מס נוסף מעל 55,270
 * יחיד חייב במס נוסף של 3% על חלק ההכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל


חזרה 


שווי שימוש ברכב לשנת 2022

רכב קבוצה
שווי שימוש
1 2,800
2 3,030
3 3,900
4 4,680
5 6,470
6 8,390
7 10,790
 אופנוע L3 930

 

 יש לבדוק סכומים וחישוב ועדכונים באתר מס הכנסה 
 לגבי רכבים ששנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010, כשיעור מתוך מחיר
 המחירון של הרכב בהיותו חדש. שיעורי השימוש החודשי בשנת 2013:
 שווי השימוש: 2.48% עד לתקרת מחיר: 506,040 ש"ח.
 הפחתה משווי שימוש לרכב משולב מנוע (היברדי ): 500 ש"ח.
 הנוסחה לחישוב שווי שימוש:
 שיעור שווי שימוש*מחיר מתואם*הצמדה למדד - 520 ש"ח לרכב היברדי.
 קישור סימולטור מס הכנסה לחישוב שווי רכב


 חזרה 


נתוני מיסים נוספים לשנת 2022

פרטים שקלים לחודש
שווי נקודות זיכוי 223
שווי שימוש טלפון נייד 105
 תקרת פיצויים פטורים 12,640

תמורת תקרה למגורים פטורה עד

5,196
מתנות בשל קשר עסקי 220

 חזרה 
 
 
טואול - בניית אתרים